Hjemmelegene logotype
Leger · Flere steder

Vi søker leger!

I Hjemmelege får du muligheten til å hjelpe pasienter fra en uselektert pasientgruppe, der de er. Du kan styre egen arbeidstid, ha god&sikker inntjening, vha.den nyeste teknologien. Bli med på laget!

Vi vil gjerne kunne sjekke ditt HPR-nummer for å bekrefte at du er lege.

-
Smil 😃
Steder*

Personlige opplysninger

Jeg har lest Personvernerklæring og bekrefter at Hjemmelegene kan lagre personopplysningene mine med det formål om å behandle jobbsøknader som jeg sender.